Menu
Nieuws

Kinderlongziekten

Vanaf maart 2024 wordt in de huisartspraktijk Korte Akkeren, een nieuwe vorm van zorgverlening voor kinderen met astma en Bronchiale hyperreactiviteit aangeboden. Monique Veenstra , Verpleegkundig specialist kinderlongziekten, zal op de praktijk spreekuur houden voor kinderen met luchtwegklachten in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar.

Zij is een Verpleegkundig Specialist op het gebied van kinderlongziekten die naast medische zorg: de diagnose stelling en behandeling, ook een verpleegkundige begeleiding zal geven..

Uw kind gebruikt momenteel één of meer medicijnen voor luchtwegklachten of heeft frequent last van hoestklachten , benauwdheid en mogelijk klachten van allergie . Om te zien in hoeverre deze luchtwegklachten onder controle zijn wordt u met uw kind uitgenodigd voor een gesprek.

Tijdens dit bezoek zal het volgende plaatsvinden:

  • een intakegesprek waarin naar de aard en ernst van de klachten zal worden gevraagd, met name naar de problemen in de afgelopen drie maanden.
  • een lichamelijk onderzoek

Kinderen tot 6 jaar worden met de luchtwegklachten behandeld en begeleid in de huisartspraktijk.

Bij kinderen boven de 6 jaar, zal uw kind in het Groene Hart Ziekenhuis een longfunctie onderzoek en/of een methacholine provocatie test ondergaan, behalve als deze nog zeer recent zijn afgenomen. Er vindt daarna een éénmalig bezoek plaats bij de verpleegkundig specialist Monique Veenstra of Maud van der Wijden verpleegkundige specialist i.o. in het Groende Hart ziekenhuis. Het behandelbeleid zal vastgesteld worden op basis van de resultaten van anamnese, lichamelijks onderzoek en het longfunctieonderzoek in het ziekenhuis.

Na ongeveer vier tot 6 weken zal uw kind worden uitgenodigd voor een tweede bezoek aan de verpleegkundig specialist kinderlongziekten in de huisartsenpraktijk. Tijdens dit bezoek zal zij het klachten verloop en medicijngebruik bespreken en indien nodig het beleid bijstellen. Verder zal Monique u extra adviezen kunnen geven over hoe met de luchtwegklachten of astma om te gaan. Als vervolg zal uw kind tweemaal per jaar op controle komen.

Bij ernstige astmatische klachten of een bijkomende ziekte zal de kinderarts, deze vervolg controle doen in het ziekenhuis.

Het doel van ons programma is dat kinderen een duidelijke diagnose krijgen en bij goede astma controle, begeleid worden in de huisartsenpraktijk.